Inburgeren Z-route

Met de Z-route (Zelfredzaamheidsroute) helpen wij nieuwkomers inburgeren in Nederland. Samen ontwikkelen we de taal, kennis en werknemersvaardigheden waardoor nieuwkomers zo snel mogelijk aansluiting vinden in de Nederlandse samenleving. Dit doen we door actief aan de slag te gaan.

Meer over inburgeren met WSD


WSD professionals in mensenwerk