Inburgeren Z-route

Met de Z-route (Zelfredzaamheidsroute) helpen wij nieuwkomers inburgeren in Nederland. Samen ontwikkelen we de taal, kennis en werknemersvaardigheden waardoor nieuwkomers zo snel mogelijk aansluiting vinden in de Nederlandse samenleving. Dit doen we door actief aan de slag te gaan.

Voor wie?

De Z-route is bestemd voor inburgeraars van wie wordt verwacht – op basis van de brede intake en leerbaarheidstoets – dat zij het niveau A2 niet binnen 3 jaar kunnen halen.

Wat is het doel?

Het doel van de Z-route is om deelnemers zoveel mogelijk te ondersteunen op een niveau dat past bij hun leervermogen. Zo staat niemand aan de kant en kan iedereen naar eigen vermogen meedoen in de samenleving.


Hoe gaat het in z’n werk?

De Z-route bestaat uit een inburgeringscursus met taalles en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Naast de taallessen krijgen de deelnemers ook workshops aangeboden. van ten minste 800 uur. Deze inburgeringscursus heeft een andere opzet dan die in de B1-route; de cursus is praktisch, sluit aan bij het niveau van de inburgeraar en heeft als doel de inburgeraar zelfredzaam te maken in de maatschappij. Er gaat bijvoorbeeld extra aandacht uit naar mobiliteit, omgaan met geld, digitale vaardigheden, het onderwijs en de praktische toepassing van taal.

Programma:

  1. 1. Taalles: drie dagdelen in de week
  2. 2. Workshops: één dagdeel in de week gedurende zes maanden
  3. 3. Taalstages incl. taalbuddy: twee dagdelen in de week

Samenwerking

In dit programma werken we nauw samen met:

  • NT2 taaldocenten;
  • taalbuddy’s;
  • tolken;
  • regionale werkgevers;
  • Maatschappelijke partners
  • Trainers

Praktische informatie

Voor de Z-route bestaat een wettelijke termijn van maximaal drie jaar.

Tijdens of na het traject stroomt een inburgeraar door naar regulier werk of werk met de inzet van loonkostensubsidie, beschut werk, regulier onderwijs en dagbesteding of zorg.

Zie voor tarieven de actuele contractspecificatie.


Kees Brugmans

Kees Brugmans

manager Trajecten

0411 - 650 111

k.brugmans@wsd-groep.nl

Meer informatie of een kandidaat aanmelden?

WSD professionals in mensenwerk