Samen mensen ontwikkelen naar werk

Bij WSD zetten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de stap naar werk. In een maatwerktraject ontwikkelen zij zich naar de werkplek waar zij duurzaam aan het werk kunnen. Gemeenten en WSD werken daarin samen.


Foto Het Goed sm

Ontwikkelen in werkleerlijnen

Kandidaten die je aanmeldt bij WSD, starten in een leerwerktraject; een zogenaamde werkleerlijn. We maken samen met de kandidaat een ontwikkelplan en zoeken een eerste werkplek. Daar verbeteren zij hun werknemersvaardigheden en ze leren de basisvaardigheden van een vak. Bij WSD mogen ze oefenen, fouten maken, uitproberen en ontdekken welk werk goed bij hen past.


WSD Boomkwekerij 5330

Werken en ontwikkelen kan in de werkleerlijnen catering, facilitair, groen, logistiek, productie, techniek, retail, schoonmaak, ict en zorg. Met deze branches dekken we 80% van de beschikbare banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We ontwikkelen naar werk dat beschikbaar is en waar mensen duurzaam kunnen werken.

Sociale werkplaats

Ontdekken wat past

Na de eerste maanden ontwikkelen en werken is er een evaluatie. Dat is het moment om samen met de kandidaat te kijken wat de volgende stap kan zijn:

  • doorontwikkelen op de huidige werkplek,
  • door naar een nieuwe werkplek binnen of buiten de huidige werkleerlijn,
  • uit de werkleerlijn en naar een baan in dienst bij een werkgever of in dienst van WSD
Natasja Mettler begeleider in het groen meewerkend voorman

Kandidaten krijgen de ruimte om te onderzoeken wat bij ze past en op welke werkplek zij het beste tot hun recht komen. Het doel is om hen in de werkleerlijn te ontwikkelen naar een werkplek bij een reguliere werkgever. Voor wie dat niet mogelijk is, vinden we werkplek bij WSD. De duur van het ontwikkeltraject verschilt per kandidaat.

Werken en ontwikkelen in werkleerlijnen

Werken en ontwikkelen in werkleerlijnen

Uitstroom naar werk in de regio

WSD ondersteunt werkgevers in de regio bij sociaal ondernemen. Daardoor is de diversiteit aan werkplekken die we beschikbaar hebben groot. Wanneer een kandidaat de werkleerlijn afrondt, zoeken we een duurzame werkplek bij een werkgever in ons netwerk. Voor wie dat niet mogelijk is, hebben we werkplekken met begeleiding van WSD beschikbaar.

Bekijk de beschikbare werkplekken in jouw gemeente

WSD is er voor:

Iedereen die onder de Participatiewet valt en een afstand tot de arbeidsmarkt heeft kan ondersteund worden door WSD bij het vinden van werk.

Veel vergunninghouders hebben ondersteuning nodig bij het vinden van werk, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken of tegen culturele problemen aanlopen.

Voor jongeren die Voortgezet Speciaal Onderwijs of Praktijkonderwijs volgen, is het vaak moeilijk om een stageplaats of werk te vinden. WSD helpt hen daarbij.

WSD helpt GGZ-cliënten bij het vinden van werk. Om dit mogelijk te maken hebben wij een bijzondere manier van arbeidsmatige dagbesteding ontwikkeld.

Dienstenportfolio

WSD heeft verschillende diensten om mensen naar werk te begeleiden. Bij bijna elke dienst, start de kandidaat in een werkleerlijn. Daar wordt inhoud gegeven aan de opdracht van de gemeente.

De trajectconsulent voor jouw gemeente ondersteunt je graag bij het selecteren van de dienstverlening voor jouw kandidaat.

Diensten voor inwoners van jouw gemeente

Kees Brugmans

Kees Brugmans

manager Trajecten

0411 - 650 111

k.brugmans@wsd-groep.nl

Neem contact met ons op

WSD professionals in mensenwerk