Werkervaringsplaats

De werkervaringsplek is een intensief werk- en trainingstraject waarin WSD de praktische arbeidsmogelijkheden van een deelnemer inventariseert en vergroot.  Door werk verkrijgen we inzicht in de praktische arbeidsmogelijkheden en het verbeteren van de arbeidsvaardigheden aan de hand van vooraf vastgestelde werk- en trainingsdoelen om de deelnemer dichterbij de arbeidsmarkt te brengen. De duur van de werkervaringsplaats is maximaal 6 maanden en cliënten behouden in deze periode hun uitkering indien hier sprake van is. 

De werkervaringsplaats is met name geschikt voor deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sommigen hebben nog nooit deelgenomen aan het arbeidsproces, anderen zijn er langdurig uit. Psychische, verstandelijke of fysieke beperkingen kunnen een rol spelen. 

Procedure
De opdrachtgever meldt de deelnemer aan voor een werkervaringsplaats. Vervolgens nodigt een ervaren consulent of coach van WSD hem of haar uit voor een kennismakingsgesprek om samen de leerdoelen vast te stellen. Bij deze leerdoelen is de vraag van u als opdrachtgever altijd het uitgangspunt. Afhankelijk van de vastgestelde leerdoelen en van de belastbaarheid van de deelnemer bepalen de coach en de deelnemer welke leerwerkplek(ken) het best aansluiten. In de omvangrijk in- en externe infrastructuur van WSD zoekt de consulent een geschikte leerwerkplek en introduceert hij de deelnemer. Dit kan binnen een regulier bedrijf of instelling zijn, of binnen de eigen infrastructuur van WSD. 

Binnen het traject ligt de nadruk onder meer op: 

  • Arbeidsgewenning: kennismaken met werk en opdoen van arbeidsritme;
  • Leren accepteren en omgaan met beperkingen in werk;
  • In beeld brengen van de praktische belastbaarheid;
  • In beeld brengen en trainen van algemene vaardigheden zoals het omgaan met collega’s, leidinggevenden, conflicthantering, zelfredzaamheid, initiatief nemen, zelfstandigheid, communicatieve vaardigheden en samenwerking;
  • Nederlands taalonderwijs in de vormen van taallessen en praktisch ‘on the job’;
  • Bepalen van een indicatieve loonwaarde.

Rapportage
Wanneer de leerdoelen zijn vastgesteld en er een werkervaringsplaats is gevonden, schrijft de coach een trajectplan dat naar de opdrachtgever wordt gestuurd. Na afloop van het traject ontvangt de opdrachtgever een eindrapportage. Daarin rapporteert de coach de ondernomen activiteiten, de voortgang op de beschreven leerdoelen en wordt er een advies gegeven over de re-integratiemogelijkheden van de kandidaat. 

Uw investering
U betaalt coachings- en begeleidingskosten gedurende de looptijd van het traject. De kosten worden nader gespecificeerd in een offerte.