Raadsinformatiebijeenkomst Toekomstige koers WSD

01-11-19 11:10

Woensdag 30 oktober is de vijfde en laatste raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de toekomst van WSD in De Enck in Oirschot. Tijdens de bijeenkomst is het rapport Gezamenlijk doorontwikkelen, Advies over de toekomstige koers WSD gepresenteerd aan de gemeenteraden en Adviesraden Sociaal Domein van onze gemeenten. In het rapport wordt een driedelig voorstel gedaan over hoe onze gemeenten en WSD de samenwerking in de toekomst verder kunnen doorontwikkelen.

De bijeenkomst trok veel belangstellenden. Meer dan 100 man hoorden Menno Roozendaal, wethouder Meierijstad, en Ralf Huybregts, beleidsmedewerker bij Dienst Dommelvallei, het rapport toelichten. Na een korte, heldere presentatie bleek dat de interesse voor het rapport groot. Maar liefst drie kwartier lang werden er geïnteresseerde en constructieve vragen gesteld door de zaal. Ed Mathijssen, de voorzitter van het bestuur van WSD, Menno en Ralf beantwoorden de vragen zoveel mogelijk. Af en toe was hulp uit de zaal welkom.

Tegelijkertijd was het niet de bedoeling dat er tijdens deze bijeenkomst inhoudelijk gediscussieerd werd over het rapport. Deze discussie moet plaatsvinden in de raadsvergaderingen en binnen de colleges in de tien gemeenten. Tijdens deze vergaderingen kunnen de raden en colleges hun feedback (zienswijze) op het rapport formuleren. Het algemeen bestuur van WSD verwacht deze feedback uiterlijk 13 februari 2020 te ontvangen. De feedback wordt dan meegenomen in de besluitvorming in maart 2020. Het algemeen bestuur van WSD neemt dan een bindend besluit over de toekomstige koers van WSD.

Bekijk de animatie over het advies

 
Terug naar overzicht