Theo Keijzers

Theo Keijzers

WSD
Directeur Innovaties & Projecten

t.keijzers@wsd-groep.nl
06 512 586 04


Volg Theo Keijzers op:

Theo Keijzers is directeur Innovatie & Projecten WSD. Hij is de verbindingsofficier tussen WSD en de 9 aangesloten gemeenten en volgt de wet- en regelgeving binnen het brede sociale domein. Hij geeft tevens leiding aan de afdeling Communicatie & PR van WSD. Zijn kracht ligt in het op innovatieve wijze vertalen van wet- en regelgeving naar kansen voor WSD en haar partners. Hij werkt al ruim 30 jaar in deze sector.

Alle blogs van Theo Keijzers

22 mei 2015

Bestuurlijk gezien is WSD een gemeenschappelijke regeling. In deze gemeenschappelijke regeling, die ooit is opgericht om de Wet sociale werkvoorziening...

Arbeidsmarktregio's
Regionale werkbedrijven

Theo Keijzers

Theo Keijzers

Directeur Innovaties & Projecten

25 maart 2015

Sinds gemeenten zich buigen over de uitvoering van de Participatiewet is de gedachte ontstaan dat beschut werken een erg dure...

Beschut werken

Theo Keijzers

Theo Keijzers

Directeur Innovaties & Projecten