Sociaal ondernemen infographic

Infographic: In 10 stappen naar sociaal ondernemen

Past het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wel bij jouw organisatie? En waar begin je? Met een zorgvuldige voorbereiding is sociaal ondernemen voor elke organisatie mogelijk. We maakten een handige infographic voor je waarin de stappen naar sociaal ondernemen uitgewerkt zijn.

Auteur:


Jacqueline Musters

Jacqueline Musters

Accountmanager

Bekijk volledig profiel

Wsd in 10 stappen naar succes

Stap 1: Informatie inwinnen

Begin met oriënteren. Zo krijg je een goed beeld bij de manier waarop je iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats kunt bieden. Er zijn bij jou in de regio verschillende instanties die je praktische informatie kunnen geven, zonder dat je meteen in een traject met kandidaten zit.

Voor praktische informatie kun je terecht bij het dichtstbijzijnde werkgeversservicepunt, bijvoorbeeld www.wspnoordoostbrabant.nl of www.04werkt.nl. Zij kennen bovendien het speelveld en kunnen je in contact brengen met organisaties die je verder kunnen adviseren of bij wie je eens een kijkje in de keuken kunt nemen.

Ook het sociale werkbedrijf in jouw regio heeft veel kennis en ervaring met het detacheren en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stap 2: Betrek je organisatie

Jij bent enthousiast en hebt besloten dat je een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt aan wil nemen. Betrek je organisatie in zo’n vroeg mogelijk stadium bij je plannen voor sociaal ondernemen zodat er draagvlak ontstaat voor je keuze. Niet alleen het management maar juist ook de werkvloer. Zij moeten straks met de collega met een arbeidsbeperking samenwerken. Of leiding geven. Bespreek je plannen ook met de Ondernemingsraad en/of Medezeggenschapsraad. Als iedereen openstaat voor de nieuwe werknemer is de kans op een geslaagde plaatsing groter.

Stap 3: Creëer werk(plekken)

Als je een vacature hebt, kun je daar iemand met een arbeidsbeperking voor zoeken. Soms moeten dan de werkzaamheden iets worden aangepast. Je kunt ook een nieuwe werkplek creëren door te kijken of je eenvoudig taken van anderen samen kunt voegen tot een goed takenpakket. Je andere medewerkers hebben dan meer tijd voor bijvoorbeeld rapportages of klantcontact. Belangrijk is wel de medewerkers hierbij te betrekken. Laat hen zelf aangeven welke taken zij kunnen of willen uitbesteden. Het is daarnaast een optie medewerkers vanuit de sociale werkbedrijven in jouw organisatie te detacheren. Dit kunnen individueel gedetacheerden zijn maar ook een groep gedetacheerde medewerkers.

Stap 4: Stel een vacature of takenpakket op en beschrijf de werkplek

Voor de kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten wat ze bij jou in het bedrijf kunnen gaan doen en wat ze kunnen verwachten. Omschrijf daarom de werkzaamheden duidelijk. Bijvoorbeeld ‘geconcentreerd repeterend montagewerk doen’. Beschrijf ook alle andere randvoorwaarden zoals bereikbaarheid van jouw bedrijf, cultuur en begeleidingsmogelijkheden. Geef duidelijk aan dat jouw bedrijf openstaat voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je kunt een vacature/werkplek ook samen met een adviseur van het werkgeversservicepunt opstellen.

Auteur:


Jacqueline Musters

Jacqueline Musters

Accountmanager

Jacqueline Musters is accountmanager bij WSD. Zij is altijd gedreven... Bekijk volledig profiel

Reacties (0)

Naam
E-mailadres
Persoonlijk bericht *

Laatste blogs

26 februari 2024

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om personen met een Wajong-uitkering in dienst te nemen. Dit komt bijvoorbeeld voort uit de...


27 december 2023

Als medewerker Personeelsadministratie bij WSD bevalt Luz de diversiteit binnen haar takenpakket heel goed, maar het zijn vooral haar collega’s...


27 december 2023

Nu Yannick bijna klaar is met zijn traject via Kwikstart bij WSD, is hij vastberaden om een carrière op te...