Laatste nieuws

21-04-15

Blog: Wat betekent de Participatiewet voor werkgevers?

Na een kwartaal Participatiewet beginnen de consequenties voor werkgevers langzaam maar zeker duidelijker te worden. Wat is er nu echt veranderd, en w...

16-04-15

Uitstekende prestatie van WSD over 2014

WSD heeft in 2014 uitstekende prestaties geleverd op zowel sociaal als financieel vlak. Het sociale werkvoorzieningsbedrijf begeleidde in opdracht van...

16-04-15

WSD ondertekent intentieverklaring ontwikkeling Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant

Belangrijke stap in samenwerking regionale arbeidsmarkt De 14 gemeenten van de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant* werken samen met werkgevers en wer...

09-04-15

Klankbordgroep ervaringsonderzoek gemeenten Participatiewet

Als opmaat naar de evaluatie van de Participatiewet worden in 2015, 2017 en 2019 drie metingen gehouden bij gemeenten. Hen wordt gevraagd hoe zij de n...

09-04-15

Over MVO en klantwaarde

Edith Bakker, directeur Trajecten & Detacheringen van WSD, schrijft in haar blog op blogsite Werk & Participatie over maatschappelijk verantwo...

09-04-15

Drie inzichten na drie maanden Participatiewet

De uitvoering van de Participatiewet komt voorzichtig op gang. De eerste mensen zijn aangemeld bij WSD en de eerste loonwaardemetingen zijn gedaa...

02-04-15

Doelgroepenregister

In het doelgroepenregister staan alle mensen die in aanmerking komen voor de garantiebanen. UWV heeft een overzichtelijke infographic gemaakt over het...

30-03-15

Voortbestaan Woonomgevingsploeg (WOP) gegarandeerd

Op zaterdagochtend 28 maart jl. (Landelijke Opschoondag 2015) hebben Kees Peeters (WSD), Rob Dekker (Woonstichting St. Joseph) en wethouder ...

23-02-15

Instroom gegarandeerd in 2015 en 2016

WSD is met de 11 gemeenten waar zij voor werkt een zogenaamd transitiearrangement overeengekomen voor 2015 en 2016. Het transitiearrangement zorgt erv...

29-01-15

36 geslaagden klaar voor komst verplicht trekkerscertificaat

36 groenmedewerkers van WSD hebben 26 januari jl. het trekkerscertificaat in ontvangst genomen van wethouder Bart Claassen van gemeente Schijndel. Met...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >