Professionals in mensenwerk
 
Laat de tekst voorlezen

Ik stimuleer werk

De gemeenten die WSD hebben opgericht stimuleren werk voor mensen met een beperking. In opdracht van deze gemeenten ontwikkelt en bemiddelt WSD mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. 

Gemeente als opdrachtgever

WSD werkt in opdracht van 11 gemeenten in Brabant. Dit zijn: Best, Boxtel, Haaren, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Son en Breugel en Vught. Wij verzorgen voor hen de re-integratie van WWB-cliënten en cliënten met een uitkering. Veel medewerkers vinden een geschikte werkplek bij één van de gemeenten. Bijvoorbeeld in de catering bij een kantine van een gemeentehuis of in de groenvoorziening.

WSD bemiddelt op dit moment werk voor ruim 2000 mensen in diverse functies en branches en voor meer dan 700 relaties. Deze werkplekken bevinden zich in de driehoek Den Bosch, Tilburg en Eindhoven, zowel bij reguliere, externe opdrachtgevers als binnen bij WSD.
Groei, opleiding en ontwikkeling vormen samen één van de speerpunten van ons personeelsbeleid. Keer op keer bekijken we per individu wat onze medewerkers kunnen en willen. En hoe we dit samen het beste kunnen bereiken. Zo komt de één het best tot zijn recht op een beschutte afdeling (=beschermd binnen) en floreert de ander juist bij detachering. WSD biedt gevarieerd werk in verschillende werkvormen aan. Daardoor is de kans groot dat we voor iedereen de juiste werkplek vinden.

Redenen om met WSD samen te werken:

  • professionele gesprekspartner; onze mensen zijn adequaat en ervaren.
  • financieel aantrekkelijk; marktconfome prijzen en een scherpe prijs-kwaliteitverhouding.
  • goede begeleiding; ervaren en uitstekend opgeleide consulenten en coaches.
  • heldere afspraken; afspraak = afspraak en alles wordt vastgelegd.
  • geen enkel risico voor u; WSD neemt het werkgeversrisico van u over.

Arbeidsmarktbenadering

 WSD benadert de arbeidsmarkt om arbeidsplaatsen in hetreguliere bedrijfsleven te vinden voor haar medewerkers. WSD werkt bij deze arbeidsmarktbenadering ook graag samen met andere partijen zoals gemeenten en instellingen. 

Social return

 Naast de arbeidsmarktbenadering maakt WSD ook gebruik van de mogelijkheden van social return bij het afsluiten van contracten. Zij levert tevens de menskracht voor de invulling van de social return opdrachten van andere partijen zoals de gemeenten en instellingen. 

Subsidie

 Trajecten om mensen te ontwikkelen en te begeleiden worden vaak ondersteund met een daartoe bestemde subsidie. Er zijn meerdere landelijke regelingen waar de medewerker en werkgever een beroep op kunnen doen. Daarnaast zijn er ook per gemeente subsidiemogelijkheden. Deze zijn in de meeste gevallen vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Uiteraard is WSD goed op de hoogte van alle subsidiemogelijkheden die voor een werkgever interessant kunnen zijn. WSD informeert, adviseert en ontzorgt de werkgever graag bij de administratieve verantwoording. 

Beweging naar buiten

 Het afgelopen decennium heeft WSD forse slagen gemaakt. Het aantal medewerkers neemt nog steeds toe. De 'beweging naar buiten' is sinds een aantal jaren speerpunt van beleid. Op dit moment is 70% van onze SW-medewerkers buiten de deur werkzaam; dat wil zeggen bij de werkgever op locatie. WSD speelt daarmee in op een brede maatschappelijke beweging: zoveel mogelijk mensen zo zelfstandig mogelijk laten meedraaien in de maatschappij. 

Welke mogelijkheden zijn er?

 WSD-Groep heeft een jarenlange ervaring op het terrein van gesubsidieerde arbeid. 
We beschikken over een groot aantal werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We begeleiden hen in én naar werk. Wij werken voor twee doelgroepen: 

  • mensen met een beperking (zij vallen onder de Wet sociale werkvoorziening, de Wsw)
  • mensen die werkloos zijn (zij vallen onder de Wet werk en bijstand, de Wwb)