Trajectconsulenten

Werkpartners vormt de schakel tussen overheid, bedrijfsleven en sociale werkbedrijven 

en vervult de rol van werkgever voor haar klanten, waaronder WSD te Boxtel. 

 

WSD maakt het verschil voor mensen. Wij denken als partner mee met gemeenten en werkgevers over hoe wij samen zo goed mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen begeleiden naar werk. Wij bieden effectieve en efficiënte oplossingen en zorgen dat de capaciteiten en de motivatie van mensen die mee willen doen aan het werkproces zo optimaal mogelijk worden ingezet. Wij bemiddelen meer dan 2200 mensen voor de 10 gemeenten binnen ons werkgebied en hebben een netwerk van meer dan 700 relaties. Volgens de benchmark van brancheorganisatie Cedris behoort WSD bij de top 10 bedrijven in de branche. 

Trajecten & Detacheringen (T&D) is verantwoordelijk voor de regie van de arbeidsontwikkeling binnen WSD. Trajecten is verantwoordelijk voor de instroom van nieuwe medewerkers in het kader van de Participatiewet. Daartoe werkt de consulent nauw samen met de opdrachtgever, meestal de klantmanager van een gemeente. De consulent voert de intake met aangemelde kandidaten, zet het traject uit binnen WSD en regisseert dat traject. De consulent blijft in de looptijd van het traject het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. 

In verband met toegenomen werkzaamheden zoeken we voor Trajecten: 

TRAJECTCONSULENTEN M/V (28-36 uur)

Taken

De consulent

·         is het eerste aanspreekpunt en vertegenwoordiger van WSD bij de gemeenten waarvoor je de opdracht uitvoert;

·         verwerft re-integratieopdrachten bij opdrachtgevers;

·         speelt adequaat in op ontwikkelingen in de markt en vraag van de gemeenten;

·         voert de regie op de arbeidsontwikkeltrajecten van de medewerkers;

·         voert re-integratie trajecten doelgericht en zakelijk uit; 

·         toetst de behaalde resultaten aan de opgedragen KPI’s;

·         voert voortgang- en evaluatiegesprekken met medewerkers en de klantmanagers van de gemeenten.

 

Kenmerken

De consulent

·           heeft een afgeronde hbo-opleiding; 

·           heeft kennis van de arbeidsmarkt en de Participatiewet;

·           is in het bezit van auto en rijbewijs;

·           is sociaal vaardig, flexibel en enthousiasmerend;

·           is commercieel, dynamisch en doortastend;

·           is zelfstandig, heeft voldoende improvisatievermogen en kan klantgericht denken;

·           is kostenbewust, sociale betrokken en heeft affiniteit met het werken met specifieke doelgroepen;

·           kan goed functioneren in een omgeving waarin verschillende belangen bestaan.

 

WSD biedt

·           een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring;

·           een aantrekkelijke werkkring met enthousiaste collega’s;

·           een duidelijke visie op de groei en ontwikkeling van onze medewerkers;

·           een baan waaraan je voor een groot deel zelf invulling kunt geven.

 

Nadere inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij Marja Paridaans, 06-17556127 of Kees Brugmans, 06-13927642. Ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie onder vermelding van de vacature vóór 1 januari 2018 naar sollicitaties@WSD-groep.nl.